1. GYLDIGHET
  Disse regler gjelder i den utstrekning det ikke er truffet annen skriftlig avtale for arrangement av bryllup, konfirmasjon og andre selskapsarrangementer.
 2. AVBESTILLING
  Avbestilling må skje senest fire  uker før arrangementet. Dersom man har reservert for selskaper i størrelsen 100 – 300 personer, er avbestillingsfristen seks uker.Reduksjon av antall deltakere inntil 10% kan skje innen seks dager før arrangementet. Ved avbestilling utover dette belastes arrangøren med 50% av kuvertpris. Avbestilling samme dag som arrangementet skal holdes eller uteblivelse (no show) belastes med full kuvertpris.

  Alle bestillinger må bekreftes på e-post til post@klubbenselskap.no, som deretter bekrefter deres bestilling ved svar på denne e-posten.

 3. PRISTILBUDETS GYLDIGHET
  På grunn av eventuelle pris- og lønnsendringer, må bedriften ta forbehold om prisendringer.
 4. BARNERABATT
  For barn inntil 6 år, får man 50% rabatt på menyprisen.
 5. OVERHOLDELSE AV TIDSPUNKTER
  Arrangøren plikter å sørge for at gjestene retter seg etter de tidspunkter som er avtalt når det gjelder opphør av alkoholservering, musikk/dans og arrangementets avslutning.
 6. SELSKAPER FØR KL. 16.00
  Selskaper som begynner før kl. 16.00, og som varer frem til kl. 02.00, belastes med 1 200.- pr. time.
 7. OVERTID
  Alle selskaper skal opphøre senest kl. 02.00. Overtid vil bli tillagt fakturaen fra kl. 02.30. Pris pr. time kr. 2 500.-.  Standard kveldsarrangement er mellom kl. 16.00 – 02.00.
 8. MEDBRINGELSE AV EGNE VARER
  Ved ønske om å medbringe egne varer som frukt, snacks, kaker etc. må dette avtales med bedriften. Etter alkoholloven er det ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol i bedriftens lokaler.
 9. FORCE MAJEURE
  Hendelser utenfor bedriftens kontroll (streik, lockout, brann, manglende leveranser, etc.) gir bedriften rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.
 10. ANSVAR FOR SKADE
  Arrangøren står ansvarlig for skade som påløper bedriften som følge av uaktsom eller forsettelig opptreden av selskapets deltakere.
 11. BETALING
  Betaling skal skje innen 10 dager fra selskapets avholdelse. Ved for sen betaling påløper renter. Forskuddsbetaling / depositum for selskaper kan skje når når Klubben finner dette formålstjenlig.
 12. AVVIKENDE BETINGELSER
  Det påhviler arrangøren på bestillingstidspunktet å ta opp med bedriften de eventuelle vanskeligheter arrangøren måtte ha med å overholde ovenstående betingelser. Eventuell spesialavtale må bekreftes skriftlig.